Skate

Per participar has de descarregar l’autorització dels pares per als menors i entregar-la.

Descarregar autorització